Přístup k datům


Změna způsobu přihlašování do aplikací ČMSCH

Dne 8. března 2021 došlo k sjednocení přihlašování do aplikací ČMSCH (eSkot, Přístup k datům, Databáze plemenic, Inspektor a iGenetika). Pokud po tomto datu budete mít problémy s přihlášením, kontaktujte prosím provozní oddělení Plemdat, s.r.o., tel: 257 896 307, e-mail: info@eskot.cz. Můžete využít též připravené videonávody ze stránek Plemdatu.

Veškeré informace také naleznete na stránkách ČMSCH (www.cmsch.cz) v sekci „Přihlášení k aplikacím“.

Pokud chcete zpřístupnit výsledky rozborů bazénových vzorků mléka (LRM – zpeněžování), vyplňte ještě čísla všech mléčnic schválených SVS. Přístup k datům LRM – zpeněžování lze zprostředkovat pouze těm chovatelům, kteří dodávají mléko do mlékáren, které realizují rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. – seznam mlékáren. V případě, že vyplňujete více čísel stájí nebo mléčnic, oddělujte je čárkami.

Zároveň s výše uvedenými službami lze objednat službu SMS – avíza, která Vás bude informovat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, že data z KU nebo zpeněžování jsou Vám k dispozici na serveru.

Součástí Přístupu k datům je ZDARMA také aplikace Milk Profit Data – nástroj pro management výživy a reprodukce Vašich dojnic. Kapitoly (Produkce, Zdravotní stav mléčné žlázy a Reprodukce) jsou k dispozici všem uživatelům Přístupu k datům, jejichž krávy jsou zapojené v KU. Objednávku lze učinit zaškrtnutím příslušného políčka v žádosti o přístup.

Přístup k datům - Internet pro chovatele - ČMSCH, a.s.

Aplikace Přístup k datům zpřístupňuje data chovatelům dojeného skotu, chovatelům ovcí a koz, mlékárnám a mlékařským družstvům v elektronické podobě.

Uživatel má prostřednictvím uživatelského jména a hesla přístup pouze k datům, která mu náleží.

Prostřednictvím aplikace Přístup k datům můžete získávat

Upozorňujeme, že aplikace Přístup k datům v žádném případě neumožňuje nahlížet ani zasahovat do ústřední evidence!!!

Aktuální statusy hospodářství zapojených do certifikace PTB

zobrazit možnosti filtrace
Chovatel
( | )
Číslo hospodářství
( | )
Status
( | )
Datum dosažení
( | )

Milk Profit Data

Součástí Přístupu k datům je ZDARMA také aplikace Milk Profit Data – nástroj pro management výživy a reprodukce Vašich dojnic. Kapitoly (Produkce, Zdravotní stav mléčné žlázy a Reprodukce) jsou k dispozici všem uživatelům Přístupu k datům, jejichž krávy jsou zapojené v KU.

Deník nemocí a léčení

Součástí Přístupu k datům je ZDARMA také aplikace Deník nemocí a léčení – nástroj pro plošný sběr a evidenci záznamů o poruchách zdraví jednotlivých zvířat, který umožňuje evidovat užívání léčiv v chovech dojeného skotu. Tato forma vedení evidence o užití léčivých přípravků pro skot umožňuje nahrazení ručně vedené písemné evidence léčení, tj. „Záznamů o použití léčivých přípravků“.

SMS - avíza

Pro chovatele, kteří si přejí být vždy bezodkladně informováni o možnosti využití aktuálních dat je připravena služba SMS – avíza, která informuje chovatele prostřednictvím jeho mobilního telefonu, že data z KU nebo zpeněžování jsou k dispozici na serveru. V případě avíza zpeněžování má uživatel v mobilním telefonu k dispozici i nejdůležitější výsledky rozboru bazénového vzorku mléka.

Nahoru