Přístup k datům

LRM – zpeněžování

  • jsou výsledky rozborů bazénových vzorků mléka, které odebírá minimálně 2x měsíčně odběratelská mlékárna a na jejichž základě je stanovována cena odebrané suroviny
  • tyto výsledky jsou chovatelům poskytovány se souhlasem odběratelské mlékárny zdarma a mohou být zpřístupněny pouze těm chovatelům jejichž mlékárny realizují rozbory těchto vzorků v laboratořích pro rozbor mléka provozovaných Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a Buštěhradě a Brně-Tuřanech

zpět

Nahoru