Přístup k datům

Výsledky rozborů vzorků mléka z KU

LRM – rozbory KU

  • tato datová sekce Vám zdarma přináší ověřené výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti krav doplněné o další údaje, které mohou být využity pro management Vašeho stáda
  • k dispozici je nástroj na vytváření vlastních výstupů dat (sestav), které si uživatel nadefinuje dle vlastních potřeb
  • tyto výsledky jsou k dispozici obvykle za cca 4 dny po provedené KU ve stáji chovatele
  • v rámci příplatkového rozboru obsahu močoviny jsou ZDARMA přidány výsledky rozborů minoritních složek

LRM – rychlé výsledky KU

  • je datová sekce, která zpřístupňuje výsledky rozborů vzorků mléka z kontroly mléčné užitkovosti krav v té podobě, ve které jsou k dispozici okamžitě poté, co jsou vygenerovány v příslušné laboratoři pro rozbor mléka
  • v rámci příplatkového rozboru obsahu močoviny jsou ZDARMA přidány výsledky rozborů minoritních složek

LRM – výsledky KU ovcí nebo koz

  • nejrychlejší způsob, kterým se uživatel může dostat k výsledkům rozborů vzorků mléka z KU v elektronické podobě – výsledky jsou k dispozici okamžitě poté, co jsou vygenerovány v příslušné laboratoři pro rozbor mléka
  • data nejsou podrobena kontrole dle pravidel KU a slouží k rychlé orientaci při práci se stádem – v případě, že jsou v rámci KU realizovány rozbory na SB, jsou výsledky zobrazeny u všech zvířat, u nichž byly požadovány
  • i v tomto případě jsou data dostupná ve čtyřech typech souborů (html, xls, csv, txt) a lze si je také nechat automaticky zasílat prostřednictvím e-mailu

zpět

Nahoru