Přístup k datům

Registrace chovatele

Níže uvedený registrační formulář slouží pro zaregistrování do aplikace Přístup k datům. V případě, že chcete vytvořit přístup k datům z kontroly mléčné užitkovosti krav (LRM – rozbory KU, popř. LRM – rychlé výsledky KU), uveďte čísla všech stájí, v nichž jsou ustájeny dojené krávy zapojené v KU.

Pokud chcete zpřístupnit výsledky rozborů bazénových vzorků mléka (LRM – zpeněžování), vyplňte ještě čísla všech mléčnic schválených SVS. Přístup k datům LRM – zpeněžování lze zprostředkovat pouze těm chovatelům, kteří dodávají mléko do mlékáren, které realizují rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. – viz seznam mlékáren. V případě, že vyplňujete více čísel stájí nebo mléčnic, oddělujte je čárkami.

Zároveň s výše uvedenými službami lze objednat službu SMS – avíza, která Vás bude informovat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, že data z KU nebo zpeněžování jsou Vám k dispozici na serveru.

Součástí Přístupu k datům je ZDARMA také aplikace Milk Profit Data – nástroj pro management výživy a reprodukce Vašich dojnic. Kapitoly (Produkce, Zdravotní stav mléčné žlázy a Reprodukce) jsou k dispozici všem uživatelům Přístupu k datům, jejichž krávy jsou zapojené v KU. Objednávku lze učinit zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři níže.

Po odeslání registračního formuláře obdržíte potvrzení o přijetí Vašeho požadavku, přístupová práva budou administrátorem připravena a současně Vás systém vyzve e-mailem k autorizaci Vašeho požadavku. Poté co požadavek potvrdíte, zašle Vám aplikace v co nejkratší možné době Vaše přístupová práva e-mailem.

Základní údaje

Název chovatele:*
Titul kontaktní osoby:
Jméno kontaktní osoby:*
Příjmení kontaktní osoby:*
Mobil:**
Telefon:**
E-mail:*
Číslo stáje / stájí:*
(zadejte úplné číslo stáje)
Číslo mléčnice / mléčnic:***
(zadejte ve tvaru CZ12345678 - PROSÍM ČTĚTE!)

Datové sekce

Žádám o zpřístupnění sekcí:*

UPOZORNĚNÍ: Přístup do sekce LRM - zpeněžování může být zřízen pouze pokud vaše odběratelská mlékárna realizuje rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích ČMSCH, a.s. (viz níže).

Odběratelská mlékárna:***
Zpráva pro administrátora aplikace:

Bezpečnostní závazek

Tímto se zavazuji, že přihlašovací údaje do aplikace Přístup k datům, které obdržím na mnou uvedenou e-mail adresu od administrátora aplikace prostřednictvím e-mailu chov.data@cmsch.cz neposkytnu třetím osobám. Ke zpřístupnění svých chovatelských dat třetím osobám využiji výhradně nástroj Oprávněné přístupy, který je součástí aplikace.

Závazek přijímám

*      povinné údaje - nezbytné pro zaregistrování Vašeho přístupu k datům

**    uveďte alespoň jeden telefonický kontakt

***  údaj je povinný pro zaregistrování přístupu k výsledkům bazénových vzorků mléka odebíraných mlékárnou, tj. do sekce LRM - zpeněžování

Nahoru