Přístup k datům

Registrace chovatele

O nové uživatelské účty do aplikace Přístup k datům., změnu nastavení přístupu, nebo odebrání přístupu žádejte dle pokynů zde. V případě dotazů a nejasností kontaktujte prosím Provozní oddělení Plemdat, s.r.o.: tel: 257 896 307, 725 547 380, e-mail: info@eskot.cz.

Pokud chcete zpřístupnit výsledky rozborů bazénových vzorků mléka (LRM – zpeněžování), vyplňte ještě čísla všech mléčnic schválených SVS. Přístup k datům LRM – zpeněžování lze zprostředkovat pouze těm chovatelům, kteří dodávají mléko do mlékáren, které realizují rozbory bazénových vzorků mléka v laboratořích Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. – viz seznam mlékáren. V případě, že vyplňujete více čísel stájí nebo mléčnic, oddělujte je čárkami.

Zároveň s výše uvedenými službami lze objednat službu SMS – avíza, která Vás bude informovat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, že data z KU nebo zpeněžování jsou Vám k dispozici na serveru.

Součástí Přístupu k datům je ZDARMA také aplikace Milk Profit Data – nástroj pro management výživy a reprodukce Vašich dojnic. Kapitoly (Produkce, Zdravotní stav mléčné žlázy a Reprodukce) jsou k dispozici všem uživatelům Přístupu k datům, jejichž krávy jsou zapojené v KU. Objednávku lze učinit zaškrtnutím příslušného políčka v žádosti o přístup.

Nahoru