Přístup k datům

Číslo mléčnice

"Číslo mléčnice" schválené SVS naleznete na listině vydané příslušnou krajskou veterinární správou, která se jmenuje "DOKLAD O SCHVÁLENÍ A REGISTRACI vydaný podle ustanovení § 22 odst. 1, písm. a) zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Činností, pro kterou je schválení vydáno je "produkce syrového kravského mléka a jeho prodej k mlékárenskému zpracování".

Číslem schválené mléčnice, které po Vás žádáme, je na tomto dokladu "Veterinární schvalovací číslo" uvedené ve tvaru CZ12345678.

zpět

Nahoru